China Chapter

 

National Executive Officers

President Xiao-Ping Chen 
Vice-Presidents Jia-hong Dong
  Zhi-yong Huang
  Hong-chi Jiang
  Li-jian Liang
  Feng Shen
  Ji-ye Zhu
 Secretaries Tian Yang
  Peng Zhu
Treasurer Peng Zhu

District Executive Committee Members

Central District  Xiao-Ping Chen 
  Zhi-ming Wang
North District Jia-hong Dong
  Ji-ye Zhu
  Tai-ping Zhang
  Yun-jin Zang
South District Ya-jin Chen
  Li-jian Liang
  Jun Min
East District Yi Miao
  Feng Shen
  Wei-ping Zhou
Southwest District Ping Bie
  Bo Li
  Bin Liu
  Cheng-li Sun
  Yong Zeng
Northeast District Chao-liu Dai
  Ke-jian Guo
  Bei Sun
  Xue-wen Zhang
Northwest District Ke-feng Dou
  Yi Lv
  Xin-yu Peng
  Hao Wen
  Xi-yan Wang

 

Contact/Secretariat

Xiao-Ping Chen, President
The Institute of Hepato-pancreato-Biliary Surgery
Tongji Hospital, Tongji Medical College
Huazhong University of Science and Technology
1095 Jie fang Avenue, Wuhan 430030, P.R. China

Tel: 86-27-83663400
Fax: 86-27-83663500
E-mail:chenxpchenxp@163.com

Website: www.ccihpba.org

 

Corporate Partners

Angiodynamics logo
Baxter logo

If you are interested in becoming a Corporate Partner of the IHBPA please contact industry@ihpba.org

Find out more